Diệt virus online với Virus Total Scan

Diệt Virus online với VirusTotal, diệt Virus trực tuyến miễn phí 

Phần mềm diệt VirusTotal

Hướng dẫn : 

  • Bước 1: Click vào đây để bắt đầu quét virus online với VirusTotal
  • Bước 2: Click vào nút "Chọn tập tin" chọn file nghi ngờ nhiễm Virus (tối đa 128MB/file, có thể trỏ URL)

  • Bước 3: Click vào nút "Quét" để tải file lên máy chủ của VirusTotal (quá trình Upload có thể mất vài phút tùy vào dung lượng file)

  • Bước 4: Sau khi Upload, quá trình quét Virus sẽ được thực hiện trên máy chủ của VirusTotal

  • Kết quả: Kết quả quét Virus được hiển thị chi tiết tại trang kết quả

  • Tips: Bạn có thể quét nhiều files cũng lúc bằng cách nén (zip, rar...) rồi thực hiện quét file nén.

 

Bạn click vào đây để quét virus trực tuyến với VirusTotal

 

Tham khảo thêm các phần mềm diệt virus trực tuyến miễn phí khác

 

   Trang chủ                      Phần mềm diệt Virus VirusTotal                               Phần mềm diệt Metascan Online               

 

  Phần mềm diệt virus Panda Active Scan 2.0                Phần mềm diệt Virus BullGuard                    Phần mềm diệt virus Avira       

 

  Phần mềm diệt virus Jotti                     Phần mềm diệt virus Unthreat Online Scanner                    Phần mềm diệt virus NoDistribute

 Phần mềm diệt virus ThreatExpert             Phần mềm diệt virus FortiGuard Online Virus Scanner                          Trang chủ

 

 


Tin mới