Diệt virus online với ThreatExpert

Diệt Virus Online với ThreatExpert, Quét Virus Miễn phí

 Phần mềm diệt virus ThreatExpert

Hướng dẫn: 

  • Bước 1: Click vào đây để bắt đầu quét với ThreatExpert
  • Bước 2: Click vào nút "Chọn tệp" chọn file nghi ngờ nhiễm Virus cần quét (tối đa 5MB/file ), nhập email của bạn vào
  • Bước 3: Chọn ô "I  agree to be bound by the Term and Conditions" Click vào nút "Submit" để tải file lên máy chủ và tiến hành quét Virus (quá trình Upload có thể mất vài phút tùy vào dung lượng file)
  • Bước 4: Quá trình quét Virus được thực hiện và gửi mail kết quả đến email của bạn

Bạn click vào đây để quét virus trực tuyến với TheatExpert

 

Tham khảo thêm các phần mềm diệt virus trực tuyến miễn phí khác

 

 

   Trang chủ                      Phần mềm diệt Virus VirusTotal                               Phần mềm diệt Metascan Online               

 

 

 

  Phần mềm diệt virus Panda Active Scan 2.0                Phần mềm diệt Virus BullGuard                    Phần mềm diệt virus Avira       

 

 

 

  Phần mềm diệt virus Jotti                     Phần mềm diệt virus Unthreat Online Scanner                    Phần mềm diệt virus NoDistribute

 

 Phần mềm diệt virus ThreatExpert             Phần mềm diệt virus FortiGuard Online Virus Scanner                          Trang chủ

 

 

 


Tin mới