Diệt virus online với Panda Active Scan 2.0

Diệt Virus online với Panda Active Scan 2.0, diệt Virus trực tuyến miễn phí 

 Phần mềm diệt virus Panda Active Scan 2.0

Hướng dẫn :  Lưu ý phần mềm diệt virus online này chỉ tương thích với trình duyệt Internet Exploder và Firefox, các trình duyệt khác sẽ

không thể quét virus online trên trình duyệt mà nó sẽ tự download phần mềm tương ứng về máy, và bạn phải cài đặt mới quét virus được.

  • Bước 1: Click vào đây để bắt đầu quét virus online với Panda Active Scan 2.0
  • Bước 2: Bạn chọn Quick Scan( Quét nhanh) hoặc Full Scan(quét đầy đủ) , sau đó bấm vào Scan Now

  • Bước 3:Quá trình download trên trình duyệt xảy ra, bạn cứ chờ cho đến khi xuất hiện nút Allow phía dưới trình duyệt, thì bạn click vào đó

quá trình cài đặt tự hoàn tất và quá trình quét virus tự động chạy.

  • Tips: Bạn có thể quét nhiều file khác nhau hoặc quét email bằng cách Chọn Other Scan thay vì chọn Scan now như ở bước 1.

 Bạn click vào đây để quét virus trực tuyến với Panda Active Scan 2.0

 

 Tham khảo thêm các phần mềm diệt virus trực tuyến miễn phí khác

 

   

   Trang chủ                      Phần mềm diệt Virus VirusTotal                               Phần mềm diệt Metascan Online               

 

  Phần mềm diệt virus Panda Active Scan 2.0                Phần mềm diệt Virus BullGuard                    Phần mềm diệt virus Avira       

 

  Phần mềm diệt virus Jotti                     Phần mềm diệt virus Unthreat Online Scanner                    Phần mềm diệt virus NoDistribute

 Phần mềm diệt virus ThreatExpert             Phần mềm diệt virus FortiGuard Online Virus Scanner                          Trang chủ

 


Tin mới