Diệt Virus online với NoDistribute

Diệt Virus Online với NoDistribute, Quét Virus Miễn phí

 Phần mềm diệt virus NoDistribute

Hướng dẫn: 

  • Bước 1: Click vào đây để bắt đầu quét với NoDistribute
  • Bước 2: Click vào nút "Chọn tệp" chọn file nghi ngờ nhiễm Virus cần quét (tối đa 6MB )
  • Bước 3: Click vào nút "Scan file" để tải file lên máy chủ và tiến hành quét Virus (quá trình Upload có thể mất vài phút tùy vào dung lượng file)
  • Bước 4: Quá trình quét Virus được thực hiện bởi 33 phần mềm diệt virus tốt nhất.
  • Kết quả: Kết quả hiển thị ở trang website với đầy đủ thông tin như tên, dung lượng file, kết quả quét.
  • Tips: Bạn có thể quét nhiều files cũng lúc bằng cách nén (zip, rar...) rồi thực hiện quét file nén.

Bạn click vào đây để quét virus trực tuyến với NoDistribute

 

Tham khảo thêm các phần mềm diệt virus trực tuyến miễn phí khác

 

   Trang chủ                      Phần mềm diệt Virus VirusTotal                               Phần mềm diệt Metascan Online               

 

  Phần mềm diệt virus Panda Active Scan 2.0                Phần mềm diệt Virus BullGuard                    Phần mềm diệt virus Avira       

 

  Phần mềm diệt virus Jotti                     Phần mềm diệt virus Unthreat Online Scanner                    Phần mềm diệt virus NoDistribute

 Phần mềm diệt virus ThreatExpert             Phần mềm diệt virus FortiGuard Online Virus Scanner                          Trang chủ

 

 

 

 

 


Tin mới