Diệt Virus online với FortiGuard

Diệt Virus Online với FortiGuard Online Virus, Quét Virus Miễn phí

 Phần mềm diệt virus FortiGuard Online Virus Scanner

Hướng dẫn: 

  • Bước 1: Click vào đây để bắt đầu quét với FortiGuard 
  • Bước 2: Click vào nút "Chọn tệp" chọn file nghi ngờ nhiễm Virus cần quét
  • Bước 3: Bấm Scan để tải file lên máy chủ và tiến hành quét Virus (quá trình Upload có thể mất vài phút tùy vào dung lượng file)
  • Bước 4: Quá trình quét Virus được thực hiện và sau đó sẽ hiển thị kết quả ngay tại website.

Bạn click vào đây để quét virus trực tuyến với FortiGuard

 

Tham khảo thêm các phần mềm diệt virus trực tuyến miễn phí khác

   

   Trang chủ                      Phần mềm diệt Virus VirusTotal                               Phần mềm diệt Metascan Online               

 

 

 

  Phần mềm diệt virus Panda Active Scan 2.0                Phần mềm diệt Virus BullGuard                    Phần mềm diệt virus Avira       

 

 

 

  Phần mềm diệt virus Jotti                     Phần mềm diệt virus Unthreat Online Scanner                    Phần mềm diệt virus NoDistribute

 

 Phần mềm diệt virus ThreatExpert             Phần mềm diệt virus FortiGuard Online Virus Scanner                          Trang chủ

 

 

 


Tin mới