Diệt Virus online với BullGuard Virus Online Scan

Diệt Virus Online với BullGuard Virus Online Scan, Quét Virus

trực tuyến

Phần mềm diệt Virus BullGuard

 Hướng dẫn: Click vào đây để bắt đầu quét virus online với BullGuard Virus Online Scan

 

 Lưu ý: Phần mềm này chỉ hỗ trợ cho Firefox và Internet Exploder

  • Bước 1: Click vào nút "Start Scan" bên dưới để bắt đầu quét virus trực tuyến với BullGuard Virus Scan
  • Bước 2: Cửa sổ xác nhận hiện ra, bạn chọn "Add" (với Chrome) hoặc "Allow" -> "Install Now" (với Firefox) để cho phép truy nhập hệ thống
  • Bước 3: Quá trình quét Virus sẽ được thực hiện trên các file quan trọng của hệ thống trong vài phút
  • Kết quả: Trang kết quả hiện ra, nếu bạn thấy thông báo: "Good news! We did not find any viruses on your PC..." có nghĩa là máy tính của bạn ko bị nhiễm virus
  • Tips: website có thể mời bạn tải về phần mềm diệt virus BullGuard Internet Security để bảo vệ máy tính, bạn có thể tải về cài đặt và dùng thử miễn phí trong thời gian 01 tháng trước khi mua sản phẩm

Bạn click vào đây để quét virus trực tuyến với BullGuard Virus Online Scan

 

Tham khảo thêm các phần mềm diệt virus trực tuyến miễn phí khác

 

 

   Trang chủ                      Phần mềm diệt Virus VirusTotal                               Phần mềm diệt Metascan Online               

 

 

 

  Phần mềm diệt virus Panda Active Scan 2.0                Phần mềm diệt Virus BullGuard                    Phần mềm diệt virus Avira       

 

 

 

  Phần mềm diệt virus Jotti                     Phần mềm diệt virus Unthreat Online Scanner                    Phần mềm diệt virus NoDistribute

 

 Phần mềm diệt virus ThreatExpert             Phần mềm diệt virus FortiGuard Online Virus Scanner                          Trang chủ

 

 

 


Tin mới