Diệt virus online với Avira

Diệt Virus Online với Avira, Quét Virus

trực tuyến

Phần mềm diệt Virus Avira

 Hướng dẫn: Click vào đây để bắt đầu quét virus online với BullGuard Virus Online Scan

  • Bước 1:Điền tên và email vào mục Contact Detail.
  • Bước 2: Sau đó chọn Add file và ấn vào nút Submit
  • Bước 3: Quá trình upload sẽ tự động diễn ra và quá trình quét Virus sẽ được thực hiện trên các file quan trọng của hệ thống trong vài phút
  • Kết quả: Hệ thống sẽ gửi cho bạn email thông báo kết quả diệt virus.
  • Tips: Bạn có thể nén nhiều file lại thành một file nén zip, rar để diệt nhiều file cùng lúc( hỗ trợ tối đa 50MB)

Bạn click vào đây để quét virus trực tuyến với Avira

 

Tham khảo thêm các phần mềm diệt virus trực tuyến miễn phí khác

 

 

   Trang chủ                      Phần mềm diệt Virus VirusTotal                               Phần mềm diệt Metascan Online               

 

 

 

  Phần mềm diệt virus Panda Active Scan 2.0                Phần mềm diệt Virus BullGuard                    Phần mềm diệt virus Avira       

 

 

 

  Phần mềm diệt virus Jotti                     Phần mềm diệt virus Unthreat Online Scanner                    Phần mềm diệt virus NoDistribute

 

 Phần mềm diệt virus ThreatExpert             Phần mềm diệt virus FortiGuard Online Virus Scanner                          Trang chủ


Tin mới