Diep Bach Duong Real - Thông tin khác hàng doang nghiệp

Khởi nguồn từ năm 1985, Công ty TNHH Bất Động Sản Diệp Bạch Dương được thành lập. Hiện nay, Công ty đặt trụ sở tại Trung tâm Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH Bất Động Sản Diệp Bạch Dương chuyên mua, bán, xây dựng và sở hữu các bất động sản có giá trị cao tại trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm mạnh của công ty là tính trách nhiệm và uy tín đối với cộng đồng, các đối tác, khách hàng và nhân sự nội bộ. Thành quả kinh doanh của Công ty cũng như những đóng góp trpng việc xây dựng và phát triển cộng đồng đã được công nhận rộng rãi trong và ngoài nước.

Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp cùng với những kế hoạch chiến lược phát triển thương hiệu tốt, các sản phẩm của Công ty khi đưa ra thị trường luôn đảm bảo chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế cao.


Tin mới